Politica de privacitat

A afectes del compliment per complir amb la nova regulació de protecció de dades (RGPD).Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè seran incorporades en un fitxer de titularitat privada on el responsable i únic destinatari és :

PEIXOS PUIGNAU, SA – A17216359 –
C/Tarragona, 69-79 Aiguaviva C.P. 17181 – Girona

Tel.: 972 24 46 00
E-mail: peixospuignau@peixospuignau.net

Les dades que facilita seran incloses en el Tractament denominat Clients de PEIXOS PUIGNAU, SA, amb la finalitat de gestió del servei contractat, emissió de factures, contacte i totes les gestions relacionades amb els clients per les quals en proporcionar les dades sol·licitades manifesta el seu consentiment i l’acceptació d’aquest document. També s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit.

Puignau informa que per a l’accés per part de l’Usuari a alguna part dels continguts de la Botiga, serà necessària la prèvia introducció de dades al formularis d’alta, o similars, en els quals se li demani a l’Usuari la introducció de dades de caràcter personal .

Les dades que vostè ens subministri les guardarem mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran en cap cas a tercers exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal.

Condicions d’ús

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:


La publicació digital de PEIXOS PUIGNAU S. A. té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.

L’EMPRESA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

PEIXOS PUIGNAU S. A. no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

PEIXOS PUIGNAU S. A. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

PEIXOS PUIGNAU S. A. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

PEIXOS PUIGNAU S. A. és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per L’EMPRESA. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de L’EMPRESA.

PEIXOS PUIGNAU S. A. respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de PEIXOS PUIGNAU S. A. que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a PEIXOS PUIGNAU S. A. de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de PEIXOS PUIGNAU S. A. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per PEIXOS PUIGNAU S. A. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol•licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.