@Racool_studio

Per Sant Joan, sardines!

/
Hi ha diverses referències que diuen que en uns inicis, per…